Tjänster

 

Vi hjälper Er med effektiv & modern verksamhetsstyrning 

Resurs för bästa lösningen när DU behöver det!

EXPERTER FINANSIELL VERKSAMHETSSTYRNING

på det moderna sättet

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN


Vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster som ryms inom Finansiell verksamhetsstyrning, baserat på vår kompetens, erfarenhet, fokus på ständiga förbättringar och utveckling.

Oavsett storlek på Din/Er verksamhet kan vi erbjuda Er det bästa utifrån Ert behov, läs mer om uppdragsalternativ här.

Vi är helt enkelt bäst när det gäller! 

Vi gör skillnad, till det bättre!


Våra tjänster:

 - Controlling,

 - Affärsutveckling, lönsamhetsoptimering

 - Finansiering & Avtal,

 - Strategi & Ledning,

 - Digitalisering av Ekonomifunktionens processer

 - Utveckling & förändring

 - Intern Kontroll


Läs mer utförligt nedan om hur vi tänker omkring våra tjänsteområden.


Agilt verksamhetsstöd, använd Caspio

Visualisering Online utan krångel


Följ länken nedan


CONTROLLING


Controlling omfattar ett brett spann av arbetsuppgifter, vi har valt att fokusera på nedan:


 • Resultat- Balansräkning, Cashflow, Prognos, Budget, Utfall 
 • Bokslut, Årsredovisning
 • Affärsstöd till verksamhetschefer o ledning
 • Kommunicera, förmedla finansiella ting till organisationen
 • Ekonomi- verksamhetsstyrning och riskanalyser
 • KPIer
 • Kostnadskalkylering / Investeringar / Make or Buy
 • Analyser, rapporter, 
 • Utveckla och förenkla processer och styrande dokument


FINANS & AVTAL


Inom Finans & Avtal kan vi erbjuda våra kompetenser såsom :


 • Utvärdering och förmedling av Bank & Försäkringskontakter, för optimerad placering/finansiering,
 • Kund- leverantörsavtal, eller andra viktiga avtal,
 • e-faktura, inköpsrekvisitioner, API, 
 • Bolagsdokument, protokoll, aktiebok, aktieägaravtal mm
 • Myndighetskontakter,
 • Attestanordning, attestflöden,
 • Riskkapital för investering,


UTVECKLING & FÖRÄNDRING


Vi hjälper Dig med utvecklingsarbete och fokus på aktiviter som adderar mervärden i Din verksamhet, lönsamhetsförbättringar, vart tjänar Du pengarna, ständiga förbättringar, processoptimering, styrande dokument där arbetssätten kan vara Lean, 5S.


Står Ni inför förändringar i verksamheten? Vi har erfarenheten och kompetensen att bistå att leda Ert förändringsarbete eller vara en del av det. Ledare, team, avdelningar, ja hela verksamheten berörs och behöver involveras och förstå varför, syfte samt att varje individ har en viktig roll för ett effektivt och lyckat resultat.
AFFÄRSUTVECKLING


Vi brinner för att skapa / utveckla affärer och hitta vägar/alternativ för lönsamhetsoptimering av affärer. Affärsutveckling behöver inte vara så krångligt, håll det enkelt och begränsat samt avsätt resurser.

Vår syn på affärsutveckling är bl a:


 • Ta reda på VART vi befinner oss just nu, dvs nuläges status,
 • Vart vill vi, när samt varför?,
 • Lönsamhetsanalys-bedömning av produkt-/tjänsteområde,
 • Marknadsutsikter, konkurrenssituation, omvärldsbevakning,
 • Förnyelseprocessser som skapar värden vilket ger lönsamhetsoptimering 
 • Affärsutveckling = Hållbarhet och existens
 • Involvera förutom egen personal även kunder, leverantörer, styrelse och andra intressenter.

STRATEGI & LEDNINGStrategiarbetet är en betydande del av verksamhetens överlevnad i den stenhårda konkurrens och omvärldsfaktorer vi lever i idag.

Med en ordentligt genomarbetad strategi med tydliga mål och inriktning vet vi vilket ledarskap som behövs.

Ledarskapet är avgörande för dina medarbetares och kollegors prestationer, vilket i förlängningen också är avgörande för Din lönsamhet i verksamheten.


Här kan vi med vår erfarenhet stödja och supporta Er i det arbetet.


INTERN KONTROLL


Vi vet att utgångspunkten i ALL ekonomi- och verksamhetsstyrning är en prioriterad och genomarbetad INTERNKONTROLL. Inte av ondo utan för att verksamheten faktiskt skall nå sina mål, vilket bidrar till trygghet säkerhet och hållbarhet i framtida verksamheten.

Internkontrollen skapar:

 • Trygghet för medarbetare, företagsledning, styrelse och ägare
 • ORDNING och REDA
 • Tydlighet
 • Riskbedömning och omvärldsanalys
 • Effektivitet och möjliggör ständiga förbättringar

Behöver Du en Ekonomichef/Controller till verksamheten ? 

men Du vill/kan inte anställa, kontakta mig!

Magnus Högberg - TJÄNSTER

Hitta ossMagnus Högberg Verksamhetsstyrning 

Lindtorpsv 25

702 37 Örebro, Sverige

Telefon:  070 - 3520 132

Email: magnus@magnushogberg.se


Copyright © magnushogberg.se  All Rights Reserved

Magnus Högberg Verksamhetsstyrning 


Innehar F-skatt

SnabblänkarHem  |  Om Oss | Tjänster  |  CV  UppdragVärdegrund  |  Kontakta oss


Sökmotorkonsult

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept cooikes