Tjänster

 

Vi hjälper Er med effektiv & modern verksamhetsstyrning 

Resurs för bästa lösningen när DU behöver det!

EXPERT FINANSIELL VERKSAMHETSSTYRNING

 - på det moderna sättet !

TJÄNSTEOMRÅDEN


Utgångspunkten för oss är ALLTID att skapa hållbar lönsamhet i våra kunders verksamhet.

D v s Vi skapar förutsättningar för lönsamma affärer, DU får mer tid fokusera på verksamheten


Oavsett storlek på Din/Er verksamhet kan vi vara DITT bollplank eller affärsstöd!


Motiverad, engagerad o driven är mina ledord, får saker gjorda och hända!

Helt enkelt bäst när det gäller! 

Gör skillnad, till det bättre!


Våra tjänster:

 - Controlling, lönsamhetsanalys, 

 - Affärsutveckling, lönsamhetsoptimering

 - Finansiering & Avtal,

 - Business Partner och Bollplank

 - Inhyrd Ekonomichef,

 - Styrelseuppdrag

 - Digitalisering av Ekonomifunktionens processer, e-faktura, kvittohantering, online visualisering ditt resultat mm

 - Uppgradering / implementering affärssystem

 - Utveckling & förändring

 - Intern Kontroll


Läs mer utförligt nedan om hur vi tänker omkring våra tjänsteområden.EKONOMICHEF


Omfattar ett brett spann av arbetsuppgifter, bl a:


 • Resultat- Balansräkning, kassaflöde 
 • Bokslut, Årsredovisning
 • Affärsstöd till verksamhetschefer o ledning
 • Kommunicera, förmedla finansiella ting till organisationen
 • Ekonomi- verksamhetsstyrning och riskanalyser
 • KPIer
 • Kostnadskalkylering / Investeringar / Make or Buy
 • Analyser, rapporter, 
 • Utveckla och förenkla processer och styrande dokument


FINANS & AVTAL


Inom Finans & Avtal kan vi erbjuda våra kompetenser såsom :


 • Utvärdering och förmedling av Bank & Försäkringskontakter, för optimerad placering/finansiering,
 • Kund- leverantörsavtal, eller andra viktiga avtal,
 • e-faktura, inköpsrekvisitioner, API, 
 • Bolagsdokument, protokoll, aktiebok, aktieägaravtal mm
 • Myndighetskontakter,
 • Attestanordning, attestflöden,
 • Riskkapital för investering,


UTVECKLING & FÖRÄNDRING


Vi hjälper Dig med utvecklingsarbete och fokus på aktiviter som adderar mervärden i Din verksamhet, lönsamhetsförbättringar, vart tjänar Du pengarna, ständiga förbättringar, processoptimering, styrande dokument där arbetssätten kan vara Lean, 5S.


Står Ni inför förändringar i verksamheten? Vi har erfarenheten och kompetensen att bistå att leda Ert förändringsarbete eller vara en del av det. Ledare, team, avdelningar, ja hela verksamheten berörs och behöver involveras och förstå varför, syfte samt att varje individ har en viktig roll för ett effektivt och lyckat resultat.STRATEGI & LEDNINGStrategiarbetet är en betydande del av verksamhetens överlevnad i den stenhårda konkurrens och omvärldsfaktorer vi lever i idag.

Med en ordentligt genomarbetad strategi med tydliga mål och inriktning vet vi vilket ledarskap som behövs.

Ledarskapet är avgörande för dina medarbetares och kollegors prestationer, vilket i förlängningen också är avgörande för Din lönsamhet i verksamheten.


Här kan vi med vår erfarenhet stödja och supporta Er i det arbetet.


STYRELSEUPPDRAG - kan ta en plats i Din verksamhets styrelse


INTERN KONTROLL


Vi vet att utgångspunkten i ALL ekonomi- och verksamhetsstyrning är en prioriterad och genomarbetad INTERNKONTROLL. Inte av ondo utan för att verksamheten faktiskt skall nå sina mål, vilket bidrar till trygghet säkerhet och hållbarhet i framtida verksamheten.

Internkontrollen skapar:

 • Trygghet för medarbetare, företagsledning, styrelse och ägare
 • ORDNING och REDA
 • Tydlighet
 • Riskbedömning och omvärldsanalys
 • Effektivitet och möjliggör ständiga förbättringar


AFFÄRSUTVECKLING


VARA BUSINESS PARTNER  / BOLLPLANK


Vi brinner för att skapa / utveckla affärer och hitta vägar/alternativ för lönsamhetsoptimering av affärer. Affärsutveckling behöver inte vara så krångligt, håll det enkelt och begränsat samt avsätt resurser.

Vår syn på affärsutveckling är bl a:


 • Ta reda på VART vi befinner oss just nu, dvs nuläges status
 • Lönsamhetsanalys-bedömning av produkt-/tjänsteområde,
 • Marknadsutsikter, konkurrenssituation, omvärldsbevakning,
 • Förnyelseprocessser som skapar värden = lönsamhet 
 • Affärsutveckling = Hållbarhet och existens
 • Involvera förutom egen personal även kunder, leverantörer, styrelse och andra intressenter.

Behöver Du en  driven, engagerad och utmanande Ekonomichef/Controller till verksamheten ? kontakta mig!

Magnus Högberg - TJÄNSTER

Hitta ossMagnus Högberg Verksamhetsstyrning 

Termikgatan 49 C c/o Högberg

702 39 Örebro, Sverige

Telefon:  070 - 3520 132

Email: magnus@magnushogberg.se


Copyright © magnushogberg.se  All Rights Reserved

Magnus Högberg Verksamhetsstyrning 


Innehar F-skatt

SnabblänkarHem  |  Om Oss | Tjänster  |  CV  UppdragVärdegrund  |  Kontakta oss


Sökmotorkonsult

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept cooikes