Värdegrund

 

Vi hjälper Er med effektiv & modern verksamhetsstyrning 

Magnus Högberg Örebro

Vår värdegrund 


Våra värdeord är vad vi står för och hur vi lever och verkar, inte bara ord!


  • Engagemang - ifrågasätter för jag vill veta varför vi gör som vi gör, vilket skapar engagemang
  • Öppenhet -  står ALLTID för min åsikt, delar information, skapar tydlighet o tillgänglighet,
  • Affärsmässighet - förstår hur man skapar lönsamhet och bättre hållbara affärer
  • Kontinuitet - prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut, 
  • Respekt - lika värde, oavsett härkomst, bakgrund, åsikt tar vi hänsyn och ger utrymme
  • Ansvar - genom att få vara delaktig tar jag också det lojala ansvaret, hela vägen, ALLTID!
  • Lojalitet - agerar ärligt och lojalt men med beaktande av motpartens intressen


VÄRDEGRUND - vad som är viktigast för oss


En kultur av entreprenörskap, prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar för oss.

Du skall uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och Din egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer.

Hitta ossMagnus Högberg Verksamhetsstyrning 

Termikgatan 49 C c/o Högberg

702 39 Örebro, Sverige

Telefon:  070 - 3520 132

Email: magnus@magnushogberg.se


Copyright © magnushogberg.se  All Rights Reserved

Magnus Högberg Verksamhetsstyrning 


Innehar F-skatt

SnabblänkarHem  |  Om Oss | Tjänster  |  CV  UppdragVärdegrund  |  Kontakta oss


Sökmotorkonsult

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept cooikes